Reglement Politiehond 1

Afdeling 1
    De volgoefeningen A, B en C algemeen

Het aangelijnd volgen, oefening A
Het onaangelijnd volgen, oefening B
Het volgen naast een fiets, oefening C
Het blijven liggen, oefening D
Het weigeren van aangeboden en toegeworpen voedsel, oefening E
Het weigeren van gevonden voedsel, oefening F
Het stil zijn, oefening G
    De spring oefeningen H, I en J algemeen
De vrije sprong over de hindernis, oefening H
De klimsprong over de schutting, oefening I
De breedtesprong over de kuil, oefening J
Het opzoeken en apporteren van kleine voorwerpen, oefening K

Afdeling 2
    Het waterwerk algemeen

Het overzwemmen, oefening A
Een groot voorwerp aan de oever brengen, oefening B


Afdeling 3 
    Algemene bepalingen

Het bewaken van een voorwerp, oefening A
    De revieroefeningen B en C algemeen
Het revieren naar een groot voorwerp, oefening B
Het revieren naar een persoon, oefening C
Het transport van een arrestant, oefening D
Het tot staan brengen van een verdachte, die zich met een stok verweert, oefening E
Het weigeren om commando’s van vreemden op te volgen, oefening F
Het transport gevolgd door het tot staan brengen van een vluchtende verdachte, oefening G
Het tot staan brengen van een op een fiets vluchtende verdachte, oefening H
Het tot staan brengen van een vluchtende verdachte, oefening I
Het tot staan brengen van een verdachte, die met een vuurwapen schiet, oefening J
Het onderzoek naar de werpvastheid van de hond, oefening K
Het transport van een verdachte gevolgd door het verdedigen van de geleider, oefening L
Het terugroepen van de achtervolgende hond, oefening M
De aanhouding van een gevluchte, maar tijdig stilstaande verdachte, gevolgd door het transport. (schijnaanval) , oefening N

Voor het uitgebreide reglement klik op: http://www.knpv.nl/files/home-page-knpv/2016-reglementen/17-reglement-ph101-10-16.pdf